Γλυφάδα: 211 1842976

plasmapen

Beautytherapist

Θεραπεία Plasma Pen

H θεραπεία Plasma Pen είναι μια μη-επεμβατική, εναλλακτική μέθοδος η οποία μας δίνει το ίδιο αποτέλεσμα που έχουμε στο Botox .

Με την υπηρεσία αυτή πετυχαίνουμε την ανύψωση και την σύσφιξη του δέρματος στα σημεία τα οποία έχει πραγματοποιηθεί η διαδικασία. Αυτό γίνεται διότι προκαλείται εξάχνωση στο περισσευούμενο δέρμα.

Θα χρειαστεί να αποφύγουμε την επαφή με το νερό μέχρι να πέσει το κάπαλο από τα σημεία που πραγματοποιήσαμε την υπηρεσία!

Διάρκεια συνεδρίας: Εξαρτάται από το σημείο περίπου 45 λεπτά